Calaamadda: dib u soo celin

Bog 1 laga bilaabo 4 1 2 ... 4